GENERALI Pajzs kollektív balesetbiztosítás

Általános tájékoztató

(1) Balesetbiztosítási védelemmel rendelkező Kártyák

a) A Jogosultak engedélye alapján a Magyar Kedvezményhálózat márka licencértékesítőjeként, a Niedermüller.HU Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. (székhely: 1162 Budapest, János utca 114., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-909377, adószám: 14559600-2-42, Képviseli: László Béla ügyvezető igazgató) a Generali Biztosító Zrt.-vel (közvetítő szervezet egysége: 384-PRÉMIUM FIÓK) fennálló szerződése alapján (kötvényszám: 92815003162811900) a kijelölt Magyar Kedvezményhálózat márkalogós +Discount Kártyákhoz (így például azokhoz a Zuglókártyákhoz, amelyeket a Zuglókártya-csomagban szállítunk külön díj fizetése nélkül; vagy külön vásárolt szolgáltatásként a +Discount Erzsébetváros Kártyákhoz) balesetbiztosítási védelm érhető el (ezeknél a kártyáknál a szolgáltatáscsomag része a balesetbiztosítási védelem).

b) Azokhoz a Kártyákhoz, melyekhez ez a szolgáltatás alapból nincs hozzá kapcsolva, maga a Kártya Birtokos tudja a kedvezmény.HU Shop felületen megvásárolni kiegésztő szolgáltatásként a GENERALI Pajzs kollektív balesetbiztosítást az adott sorszámú kártyájához, a kártyaszám megrendeléskori megadása mellett. 

(2) Biztosított csoport

Balesetbiztosítási védelemmel érintett +Discount Kártyabirtokosok (Magyar Kedvezményhálózat márkalogós és érvényes Kártyák)

(3) A szolgáltatás érvényessége

a) Alapesetben a balesetbiztosítási védelem az azt tartalmazó, adott sorszámú Kártya vagy külön megvásárolt balesetbiztosítás szolgáltatás vásárlástól számított 1 évig vagy a fent megjelölt kötvényszámú szerződés fennállásáig érvényes és vehető igénybe az adott sorszámú és a kedvezmény.HU Rendszerben érvényes és regisztrált (felhasználóhoz rendelt) Kártyával.

b) Az a) pontonban megjelölt 1 éves érvényességi időtől eltérő érvényesség kapcsolódhat egyes Kártyákhoz, ezzel kapcsolatban az adott Kártya-termék adatlapján tájkozódhat.

Biztosítási védelem

(1) Szolgáltatások [Biztosítási összeg (HUF)] > Balesetbiztosítás 24 órás fedezet

a) Baleseti halál [200 000]

b) Lineáris baleseti rokkantság [200 000]

c) Csonttörés [5 000]

d) 28 napom túl gyógyuló sérülés [5 000]

Káresemény bekövetkeztekor

(1) Az érvényes Magyar Kedvezményhálózat márkalogós +Discount Kártyával rendelkező, a biztosításra Jogosult Kártya Birtokos a Generali Ügyfélszolgálatán bejelenti a káreseményt annak bekövetkezését követő 24 órán belül.

(2) Kizárólag az (1) bekezdésben rögzített azon Kártyákkal lehet a szolgáltatást igénybe venni, amelyet a bejelentést megelőzően a kedvezmény.HU oldalon regisztráltak és a Kártya Birtokos egyértelműen beazonosítható.

(3) A bejelentéskor a 92815003162811900 kötvényszámra kell hivatkozni és a káreseményt alátámasztó dokumentációt a Generali kérésének megfelelően rendelkezése bocsátani a Generali Ügyfélszolgálatának tájékoztatása alpaján, továbbá az érvényes és Jogosultságot biztosító +Discount Kártyát be kell mutatni és/vagy annak sorszámát megadni. A sorszám alapján mind a Generali BIztosító Zrt., mind a Magyar Kedvezményhálózat Központ ellenőrzi a jogosultságot és azonosítja a Jogosultat.

(4) Egy káresemény, egy Kártya, egy biztosítási összegre való jogosultság. Hiába van tehát egy adott károsult személynek több olyan kártyája, amely a szolgáltatás igénybevételére jogosítja, kizárólag egy kártya használható fel egy adott káresemény kapcsán a szolgáltatás igénybevételére. Nincs halmozás, annak jogszerű lehetősége kizárt.

(5) A tájékoztatás (ideértve a jogosulti korhatárt) nem teljeskörű. Részletes tájékoztatást a balesetbiztosítási szolgáltatásról a Generali Biztosító kapcsolódó weboldalán vagy ügyfélszolgálatán kérhet ennek a kötvényszámnak a megadása mellett: 92815003162811900